Royalty

Kupitia app na website ya Mzikitap kwa lengo la kujenga na kusaidia kizazi kikubwa zaidi cha wasanii wa Kiafrika na waundaji wa yaliyomo barani Afrika.

Mikondo ya mapato ya Mzikitap hupatikana zaidi kutoka kwa matangazo ya ndani yaliyomo, kwenye matangazo tunayoendesha kwenye majukwaa yetu.

Kiasi cha mirabaha msanii anaweza pokea kutoka kwa wimbo wake ni Tanzania Shillings 0.2 kwa msikilizaji mmoja. kwa kila kiasi cha wasikilizaji Elfu mmoja (1000) x 0.2 = nyimbo itakuwa imemwezesha msanii kuingiza sawa na taklibani Dollar $0.086 sawa na Tanzania Shillings 200.

Tanzania Shillings | Dollar $Total / Sawa na kiasi
(0.2 msikilizaji mmoja) x (1000 wasikilizaji elfu mmoja)Tanzania Shillings 200/=
($0.000086 one listener) x (1000 thousand listeners)Dollar $ 0.086/=
Mzikitap Music Streaming Payment

Tunahesabu kwa mtiririko kwa kuhesabu jumla ya idadi ya wasikilizaji kwa mwezi, Malipo yote yanalipwa kupitia pesa ya kitanzania.

Kwenye jukwa letu la Mzikitap wimbo unapochezwa, Msanii hupokea mirabaha kwa mteja anayeungwa mkono na matangazo. “Mara nyingi, malipo ya mrabaha hufanyika mara moja kwa mwezi”

Nyimbo zote zipatikanazo kwenye jukwa la mzikitap zinalindwa chini ya sheria za Kitanzania